VERDENSMÅL – ELLER VERDENS DÅRLIGSTE TIL AT KOMMUNIKERE DEM?

READY, SET, GO! Kapløbet om at komme på den eksklusive liste over de mest bæredygtige brands indenfor byggebranchen er i gang. FN´s 17 verdensmål har stor indflydelse på din virksomheds branding – og fremtidig markedsposition. Læs her, hvordan du udnytter det bedst!

Alle taler om FN’s verdensmål. Men hvis man vil med på den eksklusive liste over byggebranchens mest bæredygtige brands, så kræver det ikke blot at man som virksomhed tager verdensmålene til sig – men også, at man får fortalt hvordan man understøtter dem. Virksomhedens egen historie.

Virksomheder uden en grøn profil vil med tiden blive frasorteret til fordel for grønne konkurrenter. Men grøn grafik og ”Greenwash” er ikke løsningen – en hver grøn profil skal ikke blot være troværdig. Den skal også være sand – og leve i virksomheden.

 

Gå din egen vej – søg i virksomhedens kroge

Har din virksomhed ikke allerede nu taget verdensmålene til sig, så skal du til at i gang. Syv ud af ti ledere arbejder i dag med verdensmålene – det viser en rundspørge i fagorganisationen Lederne.

Halvdelen af de adspurgte ledere fra Lederne er af den overbevisning, at det at være bæredygtig og arbejde med verdensmålene, er en forudsætning for at være konkurrencedygtig i fremtiden.

At følge verdensmålene er en holistisk tilgang, som kræver, at man arbejder med mere end blot ét af målene. Men gør det på jeres egen måde. Forhold dig til hvert enkelt mål og delmål, og se så din organisation efter i sømmene. Hvad gør I præcist for at understøtte verdensmålene – og hvilke mål og delmål understøtter I bedst?

At bruge verdensmålene som brandingværktøj er oplagt, men husk at alle tiltag skal være faktuelle og gennemsyre hele din organisation – fra top til bund.
Du vil opdage, at i fabrikkens mørkeste hjørner eller i kontorets mest cirklede gange – netop der finder du de mest spændende bæredygtighedshistorier, som kan profilere din virksomhed

 

Fasthold din position på fremtidens marked

Ligesom det er blevet mere vigtigt for dig og din virksomhed at markedsføre jer som bæredygtig, så gælder det samme for jeres kunder. Også de har brug for, at I som leverandør er bæredygtige
– for med den bæredygtig tilgang er der direkte afsmitning og en fælles bæredygtighedskobling mellem fx underentreprenør og hovedentreprenør.

Hvis du som leverandør ikke efterlever efterspørgslen på en grøn tilgang, vil du blive fravalgt, og dermed svækkes din markedsposition.

Heldigvis er det ens for alle, så dine konkurrenter står lige nu i nøjagtig samme position. Det handler bare om, hvem der kommer bedst – og hurtigst fra start.

Kontakt os i dag.

 

Tiltræk arbejdskraft

Også kampen om de klogeste hoveder – ikke mindst hos den yngre generation – vil blive vundet de stærkeste og grønnest brands.

Der er mere prestige i at arbejder med vindmøller end med kemikalieaffald. Vi vil gerne være stolte af vores arbejde, vores arbejdsplads og dennes CO2 aftryk.

Vores job er jo med til at tegne vores personlige brand – og derfor vil virksomheder med en grøn profil også i fremtiden få nemmere ved at tiltrække arbejdskraft. Dertil kommer at medarbejderne gerne vil fortælle sit netværk om alt det gode, din virksomhed gør. Men man skal kunne spejle sig i sit arbejde og identificere sig med virksomhedens værdier for at være villig til at sprede det gode budskab.

Og FN’s verdensmål er gode værdier at arbejde ud fra.

Marketing – et nødvendigt onde

Hvorfor skal man investere i marketing, når kunderne kommer af sig selv?

Det er en udbredt misforståelse, at marketing ikke er nødvendigt, når forretningen går godt og kunderne kommer af sig selv. Her er fem vigtige grunde til, hvorfor marketing er nødvendigt, også i perioder hvor ordrerne selv finder ind i ordrebogen.

 

Behold din position på Google

Vedvarende online aktivitet sikrer, at du beholder eller forbedrer dine placeringer på Google. Leverer du ikke kontinuerligt indhold til søgemaskinen, risikerer du at miste synlighed på Google. Det kan koste mange nye potentielle kunder.

 

Forbliv ”Top of mind” via sociale medier

Vedligehold af virksomhedens sociale medier, som f.eks. Facebook og LinkedIn gør, at du løbende popper up i din målgruppes bevidsthed. Selvom det ikke decideret er et mål at sælge via de sociale medier, spiller de en afgørende rolle for, om du forbliver i dine målgruppers bevidsthed.

 

Branding via PR

Reklamen er død, men vi er stadig nyhedshungrende. Kontinuerlig synlighed i relevante medier øger kendskabet til virksomheden. Gennem PR kan man tegne det billede af virksomheden som man ønsker i offentligheden.

Med PR har man mulighed for at skabe synlighed, der hjælper til en ”top- of mind” position på markedet. Man har også muligheden for at tilknytte virksomheden til de værdier, man ønsker, gennem branding. Koncept Marketing har styrket mange brands – alene gennem kontinuerligt fokus på PR. Læs mere om PR her.

 

Tiltræk nye medarbejdere

Når virksomheden oplever fremgang, går hjulene stærkt, og mange oplever, at det kan være svært at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Også her spiller marketing en afgørende rolle.

”Employer branding” er en indsats for sig, der sikrer at virksomheden ikke blot er synlig på det pulserende jobmarked, men også bliver kendt for det rigtige. Det gør virksomheden både synlig og attraktiv som arbejdsplads overfor kommende ansøgere.

 

Byg op til dårlige tider

Sidst men ikke mindst så spiller en kontinuerlig marketingindsats en altafgørende rolle, når de gode tider bliver knapt så gode. Falder omsætningen, kan man altid lave quick-kampagner til pistolsalg. Men det meste salg beror på langvarigt kendskab og gode relationer. Derfor er det faktisk for sent at igangsætte sin marketing, når man virkelig mangler den!

Mange overser, at marketing er en proces. Ikke et quick fix. Man skal lægge et fundament, før man kan bygge. Og man skal så, før man kan høste.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med en langsigtet marketingindsats her.

Nye DGNB brands: De første bliver de stærkeste

Ifølge Green Building Council forventes 16% af alt nybyggeri over 30 mio. at være DGNB certificeret i 2019. Det giver nye muligheder for en stærkere markedsposition for de involverede entreprenører, producenter og arkitekter.

 

Der ligger en oplagt branding mulighed i at profilere sig på byggeri af – eller leveringer til – bæredygtigt DGNB byggeri. Antallet af DGNB certificerede byggerier vil være stigende, og indenfor en overskuelig årrække, et krav fra de større bygherres side.

 

DGNB referencen styrker din markedsposition

Markedet for bæredygtigt byggeri er nyt og de førende markedspositioner skal fordeles!

Er man involveret i DGNB certificeret byggeri, er det derfor vigtigt, at man tænker distribution af referencen ind i sin kommunikationsstrategi og online profilering.

 

De virksomheder der først formår at gøre opmærksom på deres kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri, vil også få de stærkeste markedspositioner indenfor området. Eller sagt helt banalt:

Fremtiden er NU – og den tilhører dem, der først og kontinuerligt, får kommunikeret, at de har kompetencer til at arbejde med bæredygtigt byggeri.

 

Markedet tilhører First Movers

De første større bygherrer har allerede nu besluttet kun at opføre DGNB certificeret byggeri.

Nogle mener, at man om 15 år slet ikke kan leje boliger ud, der ikke er DGNB certificerede. Disse bygherrer er First Movere og baner vejen for en tendens, som vil redefinere markedet og de brand positioner, som byggebranchen har i dag.

 

Derfor: De førende markedspositioner indenfor DGNB certificeret byggeri står åbne og vil tilfalde de virksomheder, der rykker hurtigst på deres online kommunikation. Dem der lægger en kommunikationsstrategi, der positionerer virksomheden indenfor området og virkelig får kommunikeret, at de besidder kompetencerne til at bygge bæredygtigt vil være dem, der sætter sig på markedet.

 

Distribuer referencen – og profilér dig på dine værktøjer

Der er mange måder man kan profilere sig på. Dels gennem distribution af referencen men også gennem arbejdet med processerne. Herunder at man bruger de nyeste IT-værktøjer indenfor DGNB certificeret byggeri, som f.eks. Frame.

 

De første entreprenører og producenter på markedet er begyndt at justere deres profilering ind efter disse kompetencer. Snart følger arkitekterne med. Vi ved det, for Koncept Marketing har allerede indledt de første brand building processer for virksomheder, der har set muligheden. Men de er heller ikke er i tvivl om, at det er nødvendigt at gøre, for at stå stærkt på DGNB-markedet i fremtiden.

 

Sådan bliver din virksomhed kendt for bæredygtigt byggeri

Er din virksomhed involveret i DGNB certificeret byggeri, er det oplagt at starte en brand building proces, der kan give virksomheden en markedsposition som en af Danmarks førende indenfor området.

 

Få et gratis og uforpligtende bud på, hvordan din virksomheds brand, får mest ud af jeres referencer indenfor bæredygtigt byggeri og skaber en stærk position indenfor bæredygtigt byggeri i Danmark.

Kontakt os her.

 

 

Forfejlet cobranding eller?

Ørsted navneskift – brand eller branding?

Hvordan synes du Ørsted har klaret navneskiftet⁉️
Magasinet Ingeniøren stiller skarpt på netop dette, og har rådført sig hos Koncept Marketings brandingekspert Anette.

Et brand skal være sandt, levet og leveret både internt og eksternt for at være troværdigt og skabe det rigtige image”. Udtaler Anette bl.a. i artiklen. Læs med og bliv klogere…

Brandingtendens #6: Konsortier laver fælles markedsføring

I takt med at konsortier og strategiske partnerskaber vinder frem, giver det de små byggevirksomheder mulighed for at tilgå markedsføring i partnerskaber.

Partnerskaber giver mulighed for større marketingbudgetter. Det lader de mindre virksomheder booste deres branding, så de når næste niveau i deres virksomhedsstrategi. Markedsføring i konsortier og partnerskaber inddrager flere cirkler i det online spind af medier. Det betyder bredere eksponering, bedre referencer og billigere markedsføring.

Konsortier og strategiske partnerskaber giver mulighed for at blive eksponeret i hinandens netværk og sætte flere digitale cirkler i gang. Det gør markedsføringen bredere. Jo flere cirkler og netværk man kan spille på, desto større eksponering.

Tip: Overvej muligheden for branding i forbindelse med fælles markedsføring med strategiske partnere.

Brandingtendens #4: Integration af flere medier i virksomhedens branding

Vi oplever allerede nu en klar tendens til, at virksomhedens markedsføring spænder over flere medier. Det kræver, at man kan differentiere budskaberne efter det medie, som markedsføringen udfoldes på.

”Hvad er den mest effektive markedsføring i byggebranchen?”
Det spørgsmål får jeg ofte. Svaret er enkelt: lidt af det hele. For tiderne er skiftet. Det handler ikke længere om at vælge ”enten eller ”, men om at vælge ”både og”, så man gennem sin branding kan skabe kontinuerligt fokus på online synlighed og blive top of mind hos den potentielle kundegruppe.

Tip: Lav en one-page strategy for hver af virksomhedens online platforme og sociale medier.

Brandingtendens #3: Mere employer branding

Fremtiden byder på mere storytelling med fokus på medarbejderen.
Mangel på arbejdskraft er nemlig en tendens, der allerede gør ondt gennem hele byggeriets værdikæde. Kampen om den bedste arbejdskraft er proportionel med højkonjukturen og fremgangen i branchen. Det vil øge behovet for employer branding – altså branding af virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

Det har allerede øget interessen for lokal og regional PR, som giver virksomheden en stærk position som arbejdsgiver i dens lokale område – både geografisk og branchemæssigt. Der bliver gjort alt for at fortælle succeshistorier om virksomheden og de spændende faglige udfordringer, man kan tilbyde medarbejderne.

Corporate branding vil få tilført mere ”menneske” og personlighed, fordi den personlige medarbejderhistorie bliver virksomhedens ”bevis” på også at være en attraktiv arbejdsplads. Brandet vil have større betydning, når man skal tiltrække ny arbejdskraft. Derfor vil man også se, at den rene corporate branding bliver styrket, fordi man vil have interesse i at tiltrække ingeniører og faguddannede fra andre landsdele. Og for dem betyder virksomhedens brand alt!

Det kræver dog, at virksomheden i sin kommunikation formår at fortælle historien om, hvad den kan tilbyde den enkelte medarbejder af personlig og faglig udvikling.

Sådan skaber vi stærke Employer Brands

  • Vi definerer virksomhedens identitet som employer brand og dets styrker.
  • Vi laver strategien, med målbare mål og fastlægger taktikken.
  • Vi beviser løbende virksomhedens stærke profil som arbejdsgiver. Fx ved brug af story telling i lokal, regional og faglig orienteret PR, brug af sociale medier, vedligehold og tilretning af hjemmeside osv.

Vil du vide mere om employerbranding, så kontakt os.