DGNB byggeri

Nye DGNB brands: De første bliver de stærkeste

Ifølge Green Building Council forventes 16% af alt nybyggeri over 30 mio. at være DGNB certificeret i 2019. Det giver nye muligheder for en stærkere markedsposition for de involverede entreprenører, producenter og arkitekter.

 

Der ligger en oplagt branding mulighed i at profilere sig på byggeri af – eller leveringer til – bæredygtigt DGNB byggeri. Antallet af DGNB certificerede byggerier vil være stigende, og indenfor en overskuelig årrække, et krav fra de større bygherres side.

 

DGNB referencen styrker din markedsposition

Markedet for bæredygtigt byggeri er nyt og de førende markedspositioner skal fordeles!

Er man involveret i DGNB certificeret byggeri, er det derfor vigtigt, at man tænker distribution af referencen ind i sin kommunikationsstrategi og online profilering.

 

De virksomheder der først formår at gøre opmærksom på deres kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri, vil også få de stærkeste markedspositioner indenfor området. Eller sagt helt banalt:

Fremtiden er NU – og den tilhører dem, der først og kontinuerligt, får kommunikeret, at de har kompetencer til at arbejde med bæredygtigt byggeri.

 

Markedet tilhører First Movers

De første større bygherrer har allerede nu besluttet kun at opføre DGNB certificeret byggeri.

Nogle mener, at man om 15 år slet ikke kan leje boliger ud, der ikke er DGNB certificerede. Disse bygherrer er First Movere og baner vejen for en tendens, som vil redefinere markedet og de brand positioner, som byggebranchen har i dag.

 

Derfor: De førende markedspositioner indenfor DGNB certificeret byggeri står åbne og vil tilfalde de virksomheder, der rykker hurtigst på deres online kommunikation. Dem der lægger en kommunikationsstrategi, der positionerer virksomheden indenfor området og virkelig får kommunikeret, at de besidder kompetencerne til at bygge bæredygtigt vil være dem, der sætter sig på markedet.

 

Distribuer referencen – og profilér dig på dine værktøjer

Der er mange måder man kan profilere sig på. Dels gennem distribution af referencen men også gennem arbejdet med processerne. Herunder at man bruger de nyeste IT-værktøjer indenfor DGNB certificeret byggeri, som f.eks. Frame.

 

De første entreprenører og producenter på markedet er begyndt at justere deres profilering ind efter disse kompetencer. Snart følger arkitekterne med. Vi ved det, for Koncept Marketing har allerede indledt de første brand building processer for virksomheder, der har set muligheden. Men de er heller ikke er i tvivl om, at det er nødvendigt at gøre, for at stå stærkt på DGNB-markedet i fremtiden.

 

Sådan bliver din virksomhed kendt for bæredygtigt byggeri

Er din virksomhed involveret i DGNB certificeret byggeri, er det oplagt at starte en brand building proces, der kan give virksomheden en markedsposition som en af Danmarks førende indenfor området.

 

Få et gratis og uforpligtende bud på, hvordan din virksomheds brand, får mest ud af jeres referencer indenfor bæredygtigt byggeri og skaber en stærk position indenfor bæredygtigt byggeri i Danmark.

Kontakt os her.