3 brandingtendenser hos konsoliderende byggevirksomheder

Mange virksomheder i byggebranchen har de seneste år haft et skarpt fokus på at sikre maksimal vækst. Men væksten koster på bundlinjen. Oftest er prisen et højere omkostningsniveau og manglende fokus på core business.

Hos Byggeriets Branding Bureau, Koncept Marketing, ser brandingekspert Anette Maria Christensen, en klar tendens til at mange af byggebranchens vækst virksomheder nu ønsker at konsolidere. Det præger virksomhedernes brandingstrategier, som viser 3 klare tendenser:

1) Brandingstrategien skal tiltrække de RIGTIGE kunder

Hvor virksomhedernes branding tidligere skulle skaffe nye kunder, handler branding hos de konsoliderende virksomheder nu om at få de rigtige kunder. Kunder som efterspørger virksomhedens kernekompetencer og som kan øge bundlinjen. Samtidig skal den øge effektiviteten internt i virksomheden, ved at holde fokus på virksomhedens kernekompetencer.

2) Brandingstrategien skal polstre til modgang

Konsoliderende virksomheder ønsker typisk at brandingstrategien de kommende år skal sikre dem en solid egenkapital, som polstrer virksomheden mod en ny kommende lavkonjunktur. Erfaringerne fra finanskrisen taler nemlig for sig selv. Kun de stærkeste brands overlever, når kurven peger ned af og ordrebogen ikke længere er fuld.

3) Brandingstrategien skal sikre kundeloyalitet

Kundeloyalitet betyder stabilitet i virksomheden, og derfor er kundeloyalitet meget vigtig for de virksomheder, der ønsker at konsolidere. Derfor rettes brandingstrategierne i byggeriets konsoliderende virksomheder nu i højere grad ind mod at styrke eksisterende kunderelationer end at skaffe nye. Det gør man ved at skabe en høj grad af synlighed så man bliver ”top of mind”. Man tilstræber at komme så tæt på sine kunder som muligt – fx ved at være tilstede i deres digitale univers, som fx på brancheportaler og sociale medier.

Metoden man bruger til at igangsætte en brandingstrategi er simpel. Gennem kundeinterviews måler man kundetilfredshed, loyalitet og ikke mindst virksomhedens image. Ud fra disse findings lægger man sin brandingstrategi som har fokus på, hvordan kundeloyaliteten kan øges og den bedst mulige synlighed og online tilstedeværelse opnås. Kundeanalysen bruges også internt til at sætte fokus på forbedringspotentialer og nødvendige optimeringer, der forbedrer hver enkelt kundeoplevelse og dermed styrker virksomhedens image og omdømme.