strategiimplementering

Strategiimplementering: Kun 20% når strategien

Kun 20% når virksomhedsstrategien. Kun 3% ved hvordan de gjorde det.

Koncept Marketing har gennem sit netværk af specialister fået kendskab til en undersøgelse, med dette resultat – og vi er ikke overraskede. Strategiimplementering er nemlig en mangelvare og er overladt til virksomhederne selv. Men mange virksomheder har ikke selv kapacitet eller interne kompetencer til at indfri målene i en ny strategi. Marketing og strategiimplementering på abonnement, kan være en løsning for virksomheder, der ikke har sin egen marketingafdeling.

At implementere en strategi er en proces og ikke et quick fix. Det kræver derfor også en kontinuerlig indsats indenfor strategiens hovedområder. En fokuseret marketingindsats kan give virksomheden en skarpere profil, mere synlighed og gøre virksomhedens brand så stærkt, at den bliver mindre følsom overfor prispres. Men også andre områder som fx HR, supply chain og indkøb er områder, hvor strategiens mål kræver særlige kompetencer. Der findes masser af strategikonsulenter, der gerne vil udarbejde strategier, men når konsulenterne forlader virksomheden, hvem implementerer så i virkeligheden strategien, når driften tager over og alle har travlt med daily business? Koncept Marketing kender problematikken. Derfor har vi indgået samarbejde med udvalgte fagspecialister som sammen med Koncept Marketing vil hjælpe virksomheder, der står overfor en strategiimplementering.

Marketing på abonnement

Det er en klar ulempe, hvis virksomheden ikke har en marketingfunktion , når virksomheden skal implementere en ny strategi. En fuldtidsansættelse af en dygtig marketingleder med faglig tyngde og mange års erfaring, koster hurtigt 40.000 kr om måneden og er en stor beslutning for virksomheder, der ikke tidligere har haft en marketingfunktion. Så de ender som regel med slet ikke at ansætte eller ansætter i værste fald en medarbejder, der ikke har den faglige tyngde, der skal til for at implementere en strategi.

Koncept Marketing har erfaret, at en virksomhed med op til 150 medarbejdere oftest har et marketingbehov på omkring 20 effektive marketingtimer om måneden for at drifte virksomhedens marketingfunktion. Det lyder måske ikke af meget, men med en fokuseret virksomhedsstrategi , en erfaren marketingleder og et stopur i hånden, er det hvad Koncept Marketing generelt oplever på tværs af flere brancher.

Marketing på abonnement er ikke noget quick fix. Hvis indsatsen skal give mening, skal marketingindsatsen kobles op til virksomhedens overordnede mål – og det skal være virksomhedens ønske at opstarte en sådan proces. Men derfor kan man godt pulje indsatsen i klumper henover året, således at man kan koble marketing musklen til og fra, som man ønsker det. Marketing på abonnement er derfor en mulighed for virksomheder, der ikke har sin egen marketingafdeling, for at få fuld fokus på markedsføringen i forbindelse med virksomhedens strategiimplementering. Det er også en kosteffektiv løsning, fordi den ikke koster høje lønninger, sygedage, feriepenge og pension. Et marketingabonnement koster typisk 15.000 kr om mdr. og tegnes for mindst 3 måneder af gangen.

Læs mere om strategiimplementering her!
og om marketing på abonnement her!
eller kontakt os på tlf. 60 22 93 94.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *