generationsskifte

3 typiske fejl ved generationsskifte

Virksomheder begår typisk de samme fejl, når de står overfor et generationsskifte. Her er de 3 største faldgrupper – og 3 gode råd til processen.

1. Sønnike skal ikke overtage fars netværk – men bygge sit eget.
Salg er oftest baseret på relationer. Man kan ikke bare overgive kunderne til Junior, hvis kunden er vant til at handle direkte med chefen selv. Det vil skade kundeforholdet. Sålænge første generation er i virksomheden kan relationen ikke ændres. Men man kan over tid styrke juniors forhold til kunden, hvis man har en taktisk plan for, hvordan kunden langsomt men sikkert skal lære næste generation at kende. Vigtigst er, at der gennem tid er opbygget en relation mellem junior og kunden, den dag senior generationen går på pension.

2. Manglende plan for generationsskiftet.
Alt for mange virksomheder har ikke planlagt generationsskiftet godt nok. Exit planlægningen starter mange år i forvejen og kompetenceudvikling er nøgleordet. Man sætter jo ikke fejedrengen ind som direktør. Den nye generations kompetenceudvikling har mange facetter – faglige såvel som personlige, og begge sider skal udvikles og modnes, så den nye generation besidder nøjagtigt de kompetencer, der skal til for at drive virksomheden videre med succes.

3. Overdragelse af viden.
Det synes måske som en selvfølge, at viden skal overdrages fra første generation til den næste. Men øvelsen er sværere, end man regner med. Læg en plan for, hvordan man sikrer at viden overdrages til den næste generation. Måske skal der nye IT systemer til. Måske skal der ledelsesværktøjer i spil, eller daglige rutiner skal under lup. At sikre optimal overdragelse af viden er hårdt arbejde og kræver et tæt samarbejde mellem første og anden generation. Men det er ikke svært, så længe man har fokus på udfordringen. Et eksempel kan være strategisk markedsføring. Hvad har vi god erfaring med og hvad virker ikke? Relevant er også at afdække virksomhedens identitet og værdier og ikke mindst kendskabet til kunderne, valg af leverandører og måske kulturel viden, hvis man eksporterer til andre markeder end DK.

– Og så lige 3 gode råd:

Opbyg kompetencer udenfor virksomheden.
Typisk for de bedste generationsskifter er, at den nye generation opbygger faglig kompetence både i – men også udenfor virksomheden. Det er sundt at se, hvordan tingene fungerer i den verden, som er udenfor virksomheden. Og selvom det måske kan give anledning til uro og utryghed hos første generation, ender det næsten altid med, at junior vender tilbage til virksomheden, men nu med forbedrede og mere nuancerede kompetencer.

Giv plads – med omtanke.
Selv de bedste intentioner om at give plads kan blive katastrofale, hvis alt gives løs uden en forventningsafstemning og nogle veldefinerede rammer i oplæringsperioden. I virkeligheden handler det jo om, at den nye generation drager sine egne erfaringer i trygge rammer, lærer at skabe belæg for sine påstande, opbygge tillid og vise, at man også kan tage de rigtige beslutninger. Aftal på forhånd, hvordan I håndterer situationer, hvor følelser kan give konflikter.

Udvælg rådgivere
Revisorer og advokater er nødvendige til at få styr på økonomi og jura. Men der kan være andre rådgivere, der er oplagte, hvis virksomhedens skal bevæge sig i den retning, som begge, eller måske bare den nye generation ønsker. Overvej hvilke rådgivere, der kunne give mening, så I ikke falder for fristelsen, når tilfældige rådgivere ringer til jer. Se på virksomheden, dens produkter, kunder og ambitioner og udarbejd i fællesskab en ny salgsstrategi på baggrund heraf. Det er fx ofte relevant at få rådgivning indenfor markedsføring, virksomhedsstrategi, HR eller andre områder.

Et generationsskifte er en stor udfordring for begge generationer. Men magien opstår, når man udnytter første generations erfaringer og viden med den næste generations drømme og ambitioner. Og når overdragelsen sker efter en fælles plan hvor tryghed og veldefinerede rammer skaber nye muligheder for virksomheden og dens videre udvikling i en ny tid.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *